Menu

PENGENALAN

PusatAnakPermata Negara PeringgitadalahmerupakanPermatapertama yang beroperasi di negeri Melaka bermulapada29 November2007.Dirasmikanpada 11 Februari 2008 olehY.AberhormatPerdanaMenteri Malaysia Datuk Seri NajibTun Abdul Razak.

PusatAnakPermataNegara Bukit Peringgitterletak di alamatNo 47 KuatersKerajaan, 75150 BukitPeringgit, Melaka.

Sebarangpertanyaanbolehdiajukanpadanombor 06-2821309 atau email permata_melaka@yahoo.comserta FB PermataBukitPeringgitMelaka.Blog kami di PapnBukitPeringgit.

Pelaksanaan program Permatamerupakan Program dibawahJabatanPerdanaMenteridanmendapatkerjasamadariUPSIsertasokonganpenuhdari SUK negeri Melaka.

PenyeliaPerkembangansertaPegawaiPenyelarasAnakPERMATAbagiPusatini pula adalah En Ahmad Faiq Bin RamlidariJabatanPerdanaMenteri.

Seramai 30 orang kuotakanak-kanakdisinidanpuratapendapatanibubapamerekalingkungankurang RM2000. Kebanyakkanmerekaterdiridaripeniagakecilsertakakitangankerajaankumpulan – kumpulansokongansertaibutunggal.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan